Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/adfinem/domains/centrumadfinem.pl/public_html/modules/database/classes/kohana/database/mysql.php on line 59

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/adfinem/domains/centrumadfinem.pl/public_html/application/classes/database.php on line 92
 Ad-Finem Śląskie Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji - Rehabilitacja Stacjonarna NFZ

Rehabilitacja Stacjonarna NFZ

                                                 UWAGA! UWAGA! UWAGA!

        W związku ze wzmożonym sezonem zachorowań na grypę i choroby dróg oddechowych wprowadza się CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN na terenie Ośrodka do odwołania!

          Pacjenci planowani do przyjęcia mają obowiązek stawiania się w Ośrodku bez objawów infekcji! (bez kataru, kaszlu, itp.) W przeciwnym razie nie będą przyjęci.

 

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA

Nasz ośrodek w ramach kontraktu z NFZ oferuje świadczenia warunkach stacjonarnych, przeznaczone dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego i medycznego.

Pacjenci są przyjmowani na podstawie skierowania, z dołączoną aktualną dokumentacją medyczną lub kopią, potwierdzającą rozpoznanie.

Skierowanie może być wystawiane przez lekarza oddziału szpitalnego:

 • urazowo-ortopedycznych
 • chirurgicznych
 • neurochirurgicznych
 • neurologicznych
 • reumatologicznych
 • chorób wewnętrznych
 • onkologicznych
 • ginekologicznych
 • urologicznych
 • pediatrycznych
 • kardiologicznych
 • geriatrycznych

W przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych, skierowanie może wystawić również lekarz poradni specjalistycznej:

 • rehabilitacyjnej
 • urazowo-ortopedycznej
 • neurologicznej
 • reumatologicznej

Skierowanie powinno zawierać:

 • pieczęć nagłówkową świadczeniodawcy (regon, numer aktualnej umowy z NFZ, kody resortowe VII i VIII)
 • imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania osoby kierowanej na rehabilitację
 • rozpoznanie w języku polskim, kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10
 • pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis lekarza kierującego
 • datę wystawienia skierowania.

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi 4 tygodnie, średnio 5 rodzajów zabiegów dziennie. 

Powiadomienie o wyznaczonym terminie przyjazdu odbywa się telefonicznie/listownie conajmniej z 4 -tygodniowym wyprzedzeniem. Zmiana wyznaczonego terminu możliwa jest tylko na pisemny wniosek z uzasadnieniem medycznym (wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie itp.)

Pacjenci przy przyjęciu na oddział powinni posiadać:

1. Ksero dokumentacji medycznej (jeżeli nie została dostarczona wcześniej)
2. Dowód tożsamości.
3. Aktualny komplet badań z ostatnich tygodni: morfologia krwi, OB., poziom glukozy we krwi, badania ogólne moczu, antygen HBs, badania EKG.  
4. Środki higieny osobistej (mydło, ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów itp.).
5. Duży ręcznik kąpielowy do zabiegów – w zależności od rodzaju zleconych zabiegów.
6. Obuwie do gimnastyki, wygodną odzież, kubek.
 
Dodatkowo:


1. W czasie rehabilitacji nie przewiduje się przepustek.
2. Prosimy o pozostawienie w domu przedmiotów wartościowych.
3. Przyjęcia i wypisy realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Rezygnacja z rehabilitacji prowadzonej w Zakładzie Rehabilitacji Ogólnoustrojowej:
Rezygnacja z wyznaczonego terminu z przyczyn innych niż medyczne skutkuje przeniesienie na koniec kolejki oczekujących. Natomiast nieuzasadnione/ nieusprawiedliwione nie zgłoszenie się na rehabilitację grozi całkowitym skreśleniem z kolejki oczekujących.
Każda rezygnacja z potwierdzonego skierowania na leczenie w Zakładzie Rehabilitacji Ogólnoustrojowej powinna być pisemnie uzasadniona i udokumentowana
Do uznania za uzasadnioną rezygnację przyjmuje się następujące sytuacje: wypadek losowy, choroba ubezpieczonego, potwierdzone odpowiednim dokumentem
W przypadku uzasadnionej rezygnacji z potwierdzonego skierowania na leczenie w Zakładzie Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Zakład Rehabilitacji może wyznaczyć nowy termin
 

« powrót
Ad-Finem Śląskie Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji

Czernichów

Adres:

Polska, woj. Śląskie
34-311 Czernichów
ul. Strażacka 4

Kontakt:

tel.: +48 503 363 310
tel.: +48 500 611 974
tel.: +48 33 867 01 47 (pn - pt, 7.00-15.00)

Sokołowsko

Adres:

Polska, woj. Dolnośląskie
58-350 Mieroszów
ul. Główna 29, Sokołowsko

Kontakt:

Przyjęcia pacjentów:
tel. kom.: +48 502 397 814
Kierownik Ośrodka:
tel. kom.: +48 517 778 761

Mieroszów

Adres:

Polska, woj. Dolnośląskie
58-350 Mieroszów
ul. Szpitalna 1

Kontakt:

tel.: +48 502 397 814