Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy o profilu psychogeriatrycznym "Inter-med"

en.jpg de.jpg

Proces przyjęcia

W przypadku zainteresowania ofertą Niepublicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Inter-Med” należy dostarczyć ( podczas przyjęcia pacjenta) uprzednio przygotowane dokumenty.

Dostarczyć należy:

  • skierowanie do szpitala, wywiad lekarski, wywiad pielęgniarski oraz skala Bartel (do pobrania w zakładce dokumenty),
  • dowód osobisty i legitymacja ubezpieczeniowa emeryta/rencisty,
  • dokument stwierdzający wysokość dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZOL-u (decyzja z ZUS o przyznanej rencie bądź emeryturze lub ostatni odcinek renty/emerytury),
  • podstawowe badania laboratoryjne,
  • karty informacyjne z ewentualnych pobytów szpitalnych.

Numery kontaktowe

Imię

Stanowisko

Numer telefonu

Beata Mocha

Kierownik Zakładu

517 778 761

Monika Malotka

Administracja - przyjęcie pacjenta

502 397 814

Aleksandra Jeziorny

Członek Zarządu

 

Ad-Finem Śląskie Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji

Czernichów

Adres:

Polska, woj. Śląskie
34-311 Czernichów
ul. Strażacka 4

Kontakt:

tel.: +48 503 363 310
tel.: +48 500 611 974
tel.: +48 33 867 01 47 (pn - pt, 7.00-15.00)

Sokołowsko

Adres:

Polska, woj. Dolnośląskie
58-350 Mieroszów
ul. Główna 29, Sokołowsko

Kontakt:

Przyjęcia pacjentów:
tel. kom.: +48 502 397 814
Kierownik Ośrodka:
tel. kom.: +48 517 778 761

Mieroszów

Adres:

Polska, woj. Dolnośląskie
58-350 Mieroszów
ul. Szpitalna 1

Kontakt:

tel.: +48 502 397 814